Stan powietrza w Polsce wciąż jest fatalny, zwłaszcza w okresie zimowym. Pyły zawieszone PM2, 5, PM10 oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (w skrócie WWA) i lotne związki organiczne to zagrożenia, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Szacuje się, że około pięćdziesiąt procent stężenia zanieczyszczeń z zewnątrz dostaje się do zamieszkiwanych przez nas pomieszczeń. Sprawdzonym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie oczyszczaczy powietrza. Ustawienie ich między stolarką okienną, a strefami przebywania powinno znacząco wpłynąć na stan powietrza i usunąć większość zanieczyszczeń.

Filtry, w które wyposażone są urządzenia poradzą sobie nie tylko z groźnymi zanieczyszczeniami, ale także z kurzem, przykrymi zapachami i alergenami, co bez wątpienia zmniejszy dolegliwości alergiczne, poprawi wydolność organizmu i polepszy jakość snu. System filtracyjny można uznać za jeden z najważniejszych elementów oczyszczacza powietrza - to od niego i zastosowanych rozwiązań zależy co i w jakim stopniu zostanie usunięte z pomieszczenia. Najczęściej stosowanymi filtrami są: HEPA, wstępny oraz węglowy. Filtr HEPA zbudowany jest z mikrowłókien szklanych i przepuszcza mniej niż 0, 01% pyłów PM2. 5. Spotykany w standardach EPA E10, EPA E11, EPA12, HEPA H13 - skuteczność filtra wzrasta wraz z jego klasą.

Filtr wstępny jest filtrem mechanicznym, zbudowanym z siatki lub zespołu siatek. Wyłapuje większe zanieczyszczenia jak sierść, czy kurz. Filtr węglowy natomiast jest w stanie wyłapać trujące gazy i przykre zapachy. Poradzi sobie na przykład z rakotwórczymi benzopiranami, wiążąc je w swojej strukturze. Jak widać, warto zwrócić uwagę na filtry, w które wyposażony jest oczyszczacz powietrza, aby urządzenie spełniało swoje zadanie i chroniło nas przed występującymi w najbliższym środowisku zagrożeniami. Informacje o nich znajdziesz w rankingu oczyszczaczy powietrza.

Komentarze