Przemek Jurek, certyfikowany trener personalny z Lublina, zapewnia wszechstronne treningi zarówno w klubie Cityfit, jak i online, umożliwiając klientom dostosowanie sesji do ich indywidualnych potrzeb i stylu życia. Elastyczność tych usług pozwala na efektywne korzystanie z nich niezależnie od miejsca zamieszkania. Przemek specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnych programów treningowych, które precyzyjnie odpowiadają na cele zdrowotne i kondycyjne każdego klienta. Uwzględniając aktualny poziom sprawności fizycznej oraz osobiste preferencje i możliwości czasowe, Przemek tworzy plan, który jest zarówno skuteczny, jak i dostosowany do unikalnych wymagań klienta.

Jego profesjonalne wsparcie, motywacja i edukacja stanowią fundament sukcesu klientów. Przemek regularnie monitoruje postępy swoich podopiecznych, co pozwala na dynamiczne dostosowywanie planów treningowych do zmieniających się potrzeb, zapewniając ich ciągłą efektywność. Treningi z Przemkiem Jurekiem to kompleksowe podejście do fitnessu, które wzmacnia kondycję fizyczną i promuje zdrowy styl życia. Przemek towarzyszy swoim klientom na każdym etapie ich drogi fitnessowej, dbając o ich zdrowie, samopoczucie i zadowolenie z osiąganych wyników. Jego profesjonalizm i zaangażowanie inspirują do wytrwałego dążenia do wyznaczonych celów i pokonywania własnych ograniczeń.
Telefon 732 496 635
E-Mail kontakt@przemekjurek.pl
Facebook Facebook
Instagram Instagram