Mikrotest - sprawdzanie przyrządów

Mikrotest - sprawdzanie przyrządów

Dodano: 11 lat 3 miesiące temu
Jesteśmy firmą świadczącą usługi metrologiczne w zakresie sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych. W miejscu użytkowania oferujemy sprawdzanie i legalizację mikroskopów i projektorów profilowych oraz długościomierzy i wysokościomierzy cyfrowych. W laboratorium wzorcującym MIKROTEST wykonujemy kalibrację prostych narzędzi pomiarowych takich jak sprawdziany tłoczkowe, suwmiarki, czujniki zegarowe oraz mikrometry. Wykonujemy naprawę przyrządów pomiarowych, serwis narzędzi oraz regulację i regenerację urządzeń oraz stanowisk pomiarowych. Oferujemy modernizację klasycznych układów odczytowych polegającą na zamianie ich na cyfrowe systemy pomiarowe oraz tworzymy specjalne przyrządy pomiarowe wg specyfikacji Klienta. Udostępniamy laboratoriom wzorcującym i badawczym programy komputerowe do szacowania niepewności pomiarów oraz służące do kalibracji i sprawdzania środków kontrolno-pomiarowych. Prowadzimy usługę nadzoru nad wyposażeniem pomiarowych firm, jak również oferujemy oprogramowanie do nadzorowania przyrządów. Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia metrologiczne w zakresie wykonywania pomiarów i obsługi przyrządów pomiarowych. Udzielamy konsultacji z metrologii i z wymagań normy ISO 17025 oraz organizujemy i przeprowadzamy adity wewnętrzne wg tej normy.
Nazwa firmy MIKROTEST
Region Śląskie
E-Mail biuro@mikrotest.pl